Краткосрочна студентска мобилност по проблемите на устойчивото развитие в Украйна


Стопанска академия „Д. А. Ценов“, съвместно с Фондация „Баден-Вюртемберг“ и неправителствената организация „Starkmacher“, успешно реализира една от дейностите по иновативния проект „Go zero, Danube!“, финансиран по програма „Еразъм+“. Краткосрочният обмен, проведен в периода от 03 до 09 юни 2019 г. в Бабин (Украйна), бе свързан с разглеждането на концепцията за устойчивото развитие и насочен към дискутирането на проблеми, произтичащи от  високото ниво на генериране на отпадък. 
 

Целта на мобилността бе, чрез метода на неформалното обучение, пред участниците да се представи идеята за постигане на баланс между социалните и екологичните принципи, което от своя страна да спомогне за сформирането на едно по-отговорно отношение към околната среда и последващото разпространение на „зелената“ инициатива. По време на дискусиите бяха разгледани теми, свързани с видовете замърсители, типовете пластмаса и вредата им върху човешкото здраве, начините за управление на отпадъците, както и примери за вече съществуващи природосъобразни стоки за бита, които биха могли да се използват в ежедневието като заместители на пластмасовите изделия.
 

Едноседмичният обмен бе изпълнен с множество работилници, интересни теми, свързани с иновативни и екологосъобразни предприемачески идеи, начини за намаляване на генерирането на отпадък, както и методите за неговото рециклиране.  

Представители на Свищовската академия в краткосрочната мобилност бяха петима студенти от специалностите „Международни икономически отношения“, „Икономика на туризма“ и „Стопански и финансов контрол“. В проекта взеха участие общо двадесет младежи, посланици на „отговорното отношение към природата“, от три държави – България, Украйна и Германия.