Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии за български студенти

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии за български студенти, които имат желание да се обучават в саудитски университети на арабски и на английски език по различни специалности и за всички академични степени.
Подробна информация за кандидатстването може да е получите на интернет страницата на Министерство на образованието Кралство Саудитска Арабия https://moe.gov.sa/en/Pages/default.aspx