Кръгла маса „Общата селскостопанска политика и бъдещето на българското земеделие“


ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,

катедра „Аграрна икономика“ при СА „Д. А. Ценов“

организира

 

КРЪГЛА МАСА

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И БЪДЕЩЕТО

НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

25 октомври (понеделник) от 11,00 часа

 

Каним всички заинтересовани академични преподаватели, докторанти,  студенти и представители на практиката да вземат участие в дискусията.

Провеждането ще бъде присъствено в Заседателна зала-Ректорат (при необходимост, в зависимост от епидемичната обстановка в страната, ще бъде осигурена видеоконферентна връзка).

 

Заповядайте!