Кръгла маса на тема: „Проблеми и перспективи за развитие на земеделието в България“ и изложение „ЕСЕНЕН ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР - СВИЩОВ“

Уважаеми колеги преподаватели, докторанти и студенти

Катедра „Аграрна икономика“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, със съдействието на: Община Свищов, Регионален съюз на земеделските кооперации - Свищов, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие, организират следните мероприятия:

05 октомври 2018 г.

  • кръгла маса на тема:Проблеми и перспективи за развитие на земеделието в Българияот 10.30 часа в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА „РЕКТОРАТ“.

06 октомври 2018 г.:

  • ИЗЛОЖЕНИЕЕСЕНЕН ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР - СВИЩОВот 11.00 часа, пл. „Алеко“ (пред Общината).

МОЛЯ ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

С уважение: Екипът на катедра „Аграрна икономика“