Кръгла маса на тема: „Планирането в новите условия-реално или формално“

 

Екипът на научноизследователски проект № 16-2021
„Създаване на концептуален компетентностен модел на специалиста по планиране“
 организира КРЪГЛА МАСА на тема:

Планирането в новите условия-реално или формално“

Събитието е посветено на 65-ата годишнина от създаването на катедра „Стратегическо планиране” и част от събитийния календар по случай 85-ата годишнина на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Кръглата маса ще се проведе на 14 октомври 2021 г., от 14 ч. в заседателна зала „Ректорат“ при засилен интерес на представители на плановата практика в България и с участието на академичния състав на катедра „Стратегическо планиране“. Форумът ще се проведе при спазване изискванията на Заповед № 632/24.08.2021 г. на Ректора на СА и ограниченията, наложени от противоепидемичните мерки за заетост на местата и дистанция между участниците.

Програмата на събитието може да видите ТУК