Кръгла маса на тема „Съвременни измерения на обучението в ОНС „доктор“ по икономика“


Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че предстои провеждането на кръгла маса на тема „Съвременни измерения на обучението в ОНС „доктор“ по икономика“ на 10.11.2019 г. от 10,30 ч. в Заседателна зала Ректорат. Кръглата маса се организира в рамките на Научноизследователски проект № 7-2019 „Възможности за повишаване конкурентоспособността на докторската програма по счетоводство в СА „Д. А. Ценов“ на образователния пазар“ към ИНИ.

Проектен екип от катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Д. А. Ценов“