Кръгла маса на тема „Индустрия 4.0“

Уважаеми колеги,
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ организира кръгла маса на тема „Индустрия 4.0“. Мероприятието е в изпълнение на ангажиментите за организиране на научни прояви в Научния календар за 2017 г. на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“.

Научният форум ще се проведе на 02 декември 2017 г. от 16.00 часа в Почивна база на СА „Д. А. Ценов“ – с. Орешак (област Ловеч) с активното участие на студенти от специалност „Индустриална бизнес икономика“, 3 курс в редовна и задочна форма на обучение.