Конкурси за докторанти, преобявен прием 2019/2020 г.

Конкурсните изпити за докторанти, преобявен прием за учебната 2019/2020 г., ще се проведат както следва: 
  • по специалността - 6 юли 2020 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората;
  • по чужд език - 8 юли 2020 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.
Кандидат-докторантите следва да се явят 15 минути по-рано за провеждане на инструктаж. Документ за допускане до изпит - лична карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички епидемични мерки.