Конкурси за докторанти, преобявен прием 2018/2019 г.

Конкурсните изпити за докторанти, преобявен прием за учебната 2018/2019 г., ще се проведат както следва: по специалността - 17 юни 2019 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 5, Ректората; по чужд език - 19 юни 2019 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 5, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. Кандидат-докторантите следва да се явят 15 минути по-рано за провеждане на инструктаж. Документ за допускане до изпит - лична карта.