Конкурси за докторанти по плана за учебната 2018/2019 г.


Конкурсните изпити за докторанти, преобявен прием за учебната 2018/2019 г., ще се проведат както следва: 
  • по специалността - 12 ноември 2019 г. (вторник), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората;
  • по чужд език - 14 ноември 2019 г. (четвъртък), от 8.00 ч., в аудитория № 9, Ректората при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.
Кандидат-докторантите следва да се явят 15 минути по-рано за провеждане на инструктаж. Документ за допускане до изпит - лична карта.