Конкурси за докторанти по плана за учебната 2018/2019 г.

Конкурсните изпити за докторанти, по плана за учебната 2018/2019 г., ще се проведат както следва: по специалността 16 октомври 2018 г. (вторник), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, чужд език - 18 октомври 2018 г. (четвъртък), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. Кандидат-докторантите следва да се явят 15 минути по-рано за провеждане на инструктаж. Документ за допускане до изпит - лична карта.