Конкурс за студентско есе на тема: „Образование и пандемия”


Катедра „Стратегическо планиране“ организира конкурс за студентско есе на тема: „ОБРАЗОВАНИЕ И ПАНДЕМИЯ”. Надпреварата се проведе в електронна среда, като бяха представени над 70 студентски разработки. Призовите места чрез своите идеи, тези, критично отношение и авторово виждане си оспорваха студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър”, както и студенти, реализиращи мобилност по програма Еразъм + в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.
Студентските разработки бяха разгледани и оценени от жури с председател доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова - ръководител катедра "Стратегическо планиране" и директор на „Институт за научни изследвания“ и членове: проф. д-р Маргарита Богданова – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”; гл. ас. д-р Надежда Веселинова – научен секретар на катедра „Стратегическо планиране”; гл. ас. д-р Юлиян Господинов – секретар на магистърска програма „Управление на проекти” и координатор „Образователен маркетинг” и Йордан Колев - задочен докторант към катедрата организатор, директор на ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево и общински съветник в ОбС Тунджа.
Експертното жури отличи разработките на четирима студенти:
1 място - Милена Атанасова – 4 курс, специалност „Управление на проекти“;
2 място - Марио Дончев - 4 курс, специалност „Публична администрация“;
3 място - Giorgi Abashidze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia, студент по програма Еразъм +;
3 място - Bekzod Anvarov, Andijan agricultural and agri-technological institute, Uzbekistan, студент по програма Еразъм +.

Академичният състав на катедра „Стратегическо планиране“ изказва благодарност на всички студенти за големия интерес, сериозното отношение, положените труд и усилия, проявената креативност, иновативност, съпричастност и социална отговорност към проблемите на обществото.