Конкурс за стипендии за докторантски научни изследвания (ДААД)

 Стипендии за докторанти
Висшето училище по социални науки в Бамберг, Германия обявява конкурс за стипендии за докторантски научни изследвания (ДААД). Кандидатите трябва да притежават магистърска степен в една от следните области: Социология, Политология, Икономика, Статистика, Демография, Педагогика и Психология.
Стипендията е за период от четири години. 
Срокът за кандидатстване е 31 август 2019 г.
Повече информация за конкурса можете да получите на следния уеб адрес:
https://www.uni-bamberg.de/en/bagss/application/daad-scholarship/