Конкурс за набиране на кандидати за мобилност на студенти и преподаватели по програма CEEPUS


Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,
В качеството си на член на междууниверситетска мрежа
CIII-PL-1605-01-2122Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“, Ви информираме за възможността да реализирате мобилност с финансовата подкрепа на програма CEEPUS. Свободните позиции за учебната 2021/2022 г. са:

  • 1 позиция изходяща мобилност за докторант или студент в Университета в Сегет (Унгария) за срок от 1 месец;
  • 1 позиция за изходяща мобилност на преподавател в Университета в Сегет (Унгария) за срок от 1 месец.

Кандидатстването за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. е отворено до 15 юни 2021 г. и се извършва през платформата на програмата:  https://www.ceepus.info/desktop/desktop.aspx#nbb

Подробна информация за начина на кандидатстване можете да намерите на следния адрес: https://www.ceepus.info/fkh/FAQ.aspx#nbb

С уважение,
ЦМД