Конкурс за годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков – 2019 година


Уважаеми студенти,
В памет на професор доктор на философските науки Кръстьо Петков, президент на КНСБ от 1990 до 1997 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява годишна стипендия на негово име. 
Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.
До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен или най-малко в пети курс за специалности, при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на:
А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията  и др.;
Б. Социална икономика, в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;
В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;
Г. Индустриални отношения;
Д. Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;
Е. Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.
Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури.  На 28.11.2018 г. Изпълнителният комитет на КНСБ взе решение (Протокол № 8 /29.11.2018 г.) кандидатите за конкурса за 2019 година да имат възможност да работят по една от две теми по избор, в т.ч.:
А. „Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и условия на труд, трудови права и индустриални отношения” или 
Б. „Последици за българската икономика и трудов пазар от „изтичане” на работна сила към други страни, основно към страни от ЕС/ЕИП”.

Срокът за предложения и подаване на документи е от 14.01.2019 до 14.05.2019 год.

Повече информация за конкурса може да намерите ТУК

Приложенията на конкурса можете да изтеглите от ТУК и ТУК.