Конкурс на сдружение „Постоянно образование“

 

Сдружение  „Постоянно образование” за шеста поредна година 
ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2018 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие и засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание;
  • интегриране на процеси и индивидуални качества;
  • гражданско образование и доброволен труд;
  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир;
  • основни цели на образованието;
  • живот и работа в общност;
  • взаимозависимост във взаимоотношенията;
  • преоткриване на общочовешките ценности;
  • силата на единността  в общностите;
  • човек и природа.

 

Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 01.12.2018 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в сградата на Музея за история на София в София на 28.12.2018 г. /петък/ от 18:00 ч. до 20:30 ч.

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.
www.graspo.org