Клуб „Перспективни търговци“ при катедра „Търговски бизнес“ награди най-успешните търговци, обучавани в бакалавърска степен

 

Ръководителят на катедра „Търговски бизнес“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов – доц. д-р Светослав Илийчовски, приветства и покани дипломиращите се студенти от специалност „Икономика на търговията“, випуск 2015 г., да се присъединят към клуб „Перспективни търговци“. Той представи основната дейност на клуба, насочена към насърчаване диалога, взаимната връзка между възпитаниците на катедрата и тяхното участие в дейността на звеното.
 


Доц. д-р Илийчовски фокусира вниманието на аудиторията върху формулата на перспективния търговец с бизнес компетенции да изгражда и да работи в модерни и разпознаваеми корпоративни структури, с идеи – нови и ефективни, които да правят търговския бизнес адаптивен и удобен, създаващ търсеното user experience (потребителско изживяване).

Като съучредител на клуб „Перспективни търговци“ доц. д-р Илийчовски отличи и връчи награди на най-заслужилите студенти, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „бакалавър“. В категорията „Перспективен търговец“ за проявена последователност и усърдие в учебно-образователния процес и за активността си в дейността на катедрата бяха отличени двама студенти – Цветомил Калинов Иванов и Цветомир Ангелов Цветанов, специалност „Икономика на търговията“, IV курс, редовно обучение.


 

Те бяха определени от жури, съставено от преподаватели от академичния състав на катедра „Търговски бизнес“. Студентите получиха поименна грамота и предметни награди, осигурени от възпитаник на катедрата, обучаващ се в магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност“ и заемащ позицията управител на обект на търговска верига „Практикер Ритейл“ ЕООД.

Аудиторията бе запозната с възможностите за изграждане на мрежа от комуникации между настоящите студенти, дипломиралите се възпитаници, преподавателите и съмишлениците на катедра „Търговски бизнес“. Откроено бе, че практическата насоченост на образованието налага установяване на партньорски отношения с представители на бизнеса, държавните и местните институции.

Към възпитаниците от специалност „Икономика на търговията“, като новоприети членове на клуб „Перспективни търговци“, бе отправено посланието да използват знанията си не само като лично вдъхновение, но и като основание за успешни избори и стремежи към най-доброто, което правят и предпочитат.