Класиране за студентски стипендии по ПМС № 90/26.05.2000 г. за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2023/2024 г.

Уважаеми студенти,
Приключи класирането за студентски стипендии по ПМС № 90/26.05.2000 г. за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2023/2024 г. от следните видове:

  • социална стипендия;
  • стипендия за успех и доход;
  • стипендия за успех.

Кандидатите могат да проверят резултатите си в електронното студентско досие.
Изплащането на стипендиите предстои.