Катедра МИО проведе своята 28-ма студентска конференция

„Поздравяваме ви за желанието и интереса да участвате в студентската конференция, организирана от нашите три катедри. Нека вашите разработки допринесат за по-добро и детайлно разбиране на процесите и връзките в динамичната и интригуваща международна бизнес среда, а присъствието ви тук да създаде нови приятелства и научни контакти.“ С тези думи се обърна към участниците в двадесет и осмата студентска конференция по проблемите и измеренията на международния бизнес доц. д-р Здравко Любенов, ръководител катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов. Научният форум се състоя на 18 май 2024 година в учебната база на академията в с. Орешак, община Троян.
Своите приветствия към студентите и пожелания за успешно представяне изказаха проф. д-р Веселина Димитрова, ръководител на сродната катедра в Икономически университет - Варна, и гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра „Икономика и международни отношения“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участниците в 28-то издание на форума бяха двойно повече от предишната година и се разделиха в две работни секции, в които показаха разработки и в петте тематични направления на конференцията - международни инвестиции, международен туризъм, глобален бизнес, международна интеграция и търговия, и управление на хората. След предварително двойно анонимно рецензиране до представяне бяха допуснати 21 доклада на 26 студента (12 в бакалавърска, 7 в магистърска и 7 в докторска степен на обучение) от четири университета (Стопанска академия - Свищов, ИУ - Варна, Русенски университет и Софийски университет). Седемнадесет от докладите бяха представени на български език, а четири – на английски език.

В обсега на изследванията присъстваха разнообразни теми като: международните инвестиции във възобновяеми енергийни източници; биткойн халвинг и криптовалути; управлението на компании по време на криза; технологичния прогрес и търговията в Турция; икономическото сътрудничество между Китай и България; кобалтовия добив в Конго, и др. За пета година желаещите имаха възможност да се включат онлайн и да следят разработките във виртуалната платформа BigBlueButton на Стопанска академия.

Презентацията на изследванията бе пред преподаватели от катедрите-организатори на форума и представители на бизнеса. Всички автори получиха сертификати за участие, а най-атрактивният доклад във всяка секция спечели и специална грамота за най-добро представяне.
Одобрените научни разработки ще бъдат публикувани в ежегодно излизащо електронното списание с ISSN 2738-8573, включено в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български издания с научно рецензиране. Сборникът е достъпен в електронен формат на dlib.uni-svishtov.bg и на страницата на конференцията mioconference.eu.
Като част от предвидените дейности по проект за частично финансиране на научни форуми са предприети действия списанието да бъде индексирано във вторичните бази данни на научни публикации, в които се индексират списанията на Стопанска академия – CEEOL, Google Scholar, EBSCO, RePEc.

Двадесет и осмата студентска научно-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ е организирана по проект НФ4-2024, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Димитър А. Ценов” научна дейност. Събитието е част от научния календар на катедра „Международни икономически отношения“ за 2024 година.