Катедра МИО празнува 30 години с научен форум

Катедра „Международни икономически отношения” отбеляза тридесет години от учредяването си и създаването на едноименната специалност в Стопанската академия в Свищов с кръгла маса, посветена на проблемите на глобалната икономика и бизнес. Тържественото откриване на форума бе на 29 септември 2023 година от десет часа в аудитория 10 на висшето училище и бе предавано на живо и в Интернет.
Ръководителят на катедрата доц. Здравко Любенов изрази благодарност към присъстващите за уваженото събитие и предаде поздрави от името на основателите ѝ проф. Атанас Дамянов и доц. Иван Спиридонов към официалните лица и гости. Като припомни историята и кадровото развитие на катедрата, доц. Любенов подчерта, че създаването и разширяването на силно ядро от преподаватели през годините даде възможност да се оформят няколко научни школи в области като фирмена интернационализация, международен бизнес, външнотърговски операции, международен туризъм, с принос в изследванията на международните икономически отношения. След три десетилетия обучение и работа със студенти доц. Любенов със задоволство отбеляза факта, че много от завършилите специалности към катедрата работят и се утвърждават на висши позиции в международни и български компании или успешно ръководят собствен бизнес.

Ректорът на Стопанската академия проф. Марияна Божинова поднесе поздравления от името на академичното ръководство по повод юбилея на катедрата и приветства избора на тема за кръгла маса като изключително актуална за днешните турбулентни времена. Проф. Божинова отличи преподавателския състав на катедрата за създадените през годините значими международни връзки и участия в проекти, успешния обмен на кадри и знания, за показаната устойчивост в развитието, и му пожела да продължава да надгражда и търси нови полета на научни изследвания. „Бих желала специално да отличим уникалния опит на катедра „Международни икономически отношения” в поддържането на изключително действени, интензивни контакти с множеството алумни (възпитаници) на специалност МИО и ви пожелавам наистина да предавате своя опит в това отношение и на другите катедри в Стопанска академия“, завърши словото си проф. Божинова.

Проф. Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, също подчерта активната работа на катедра МИО със своите възпитаници и пожела дързост и въображение за още нови интересни инициативи. „Това е една катедра, която внася цвят, диверсифицира усилията на факултета и носи висока добавена стойност във времена, когато разнообразието, интегрираните изследвания и мултидисциплинарните проучвания са може би най-ценния актив на изследователите в едно висше училище“, каза проф. Богданова.
Удовлетворение от съвместната работа и създадените приятелски контакти в допълнение към служебните сподели доц. Георги Маринов от името на сродната катедра МИО при Икономическия университет във Варна: „Катедрата през годините се доказа като група хора, които успяват със своя ентусиазъм да постигнат изключително високи резултати както в областта на обучението, така и в науката … за тези години успя да предостави на научната ни общност и много силна кохорта от успешно защитили докторанти“.
Пламен Михов, възпитаник на специалността от випуск 2001 и председател на Алумни клуб МИО: „Най-важното за тези четири години обучение по специалността си остава отношението – ние получихме отношение от вас, насока и визия накъде ще се развият тогавашните турбулентни времена. Това показано отношение, давано като пример и видяно във вас, можем да го приложим след това където и да решим да се развием.“
Приветствия поднесоха още проф. Андрей Захариев от името на катедра „Финанси и кредит“ и гл. ас. д-р Надежда Стефанова от катедра „Мениджмънт“ при Стопанската академия, проф. Карим Наама от катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“ при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Поздравителни адреси изпратиха свищовските катедри „Чуждоезиково обучение“, „Бизнес информатика“, ‚Стратегическо планиране“, „Търговски бизнес“, „Застраховане и социално дело“, „Обща теория на икономиката“, „Статистика и приложна математика“, както и от Съюза на учените в България. Видео обръщение направи проф. Йото Йотов, възпитаник на специалността от випуск 2000, професор в LeBow College of Business към университета Drexel (Филаделфия, САЩ) и професор-изследовател в Центъра за международна икономика на института ifo (Мюнхенски университет, Германия).

След обща снимка на участниците в тържествената част събитието продължи с представяне на разработки за организираната за годишнината кръгла маса на тема „Глобална икономика и бизнес“. Присъствено и в онлайн среда бяха обсъдени изследвания от различни аспекти на съвременните международни икономически отношения на автори от научните среди и от бизнес практиката. Тематиката на докладите включваше въпроси на неелектрическите приложения на ядрената енергия, възможностите за декарбонизация на икономиката, значение и тенденции в световната търговия със селскостопански продукти и устойчивите хранителни вериги в България, търговията със стоки между ЕС и Русия в условията на ограничителни мерки и др.
Целта на научната дискусия бе да се разкрият тенденциите пред глобалната икономика и бизнес и да се очертаят предизвикателствата пред икономическото и управленското познание в изследваната област.
За популяризиране на постигнатите резултати от кръглата маса ще бъде публикуван сборник на хартиен носител и в електронен вид във Виртуалната библиотека Dlib на Стопанската академия. Сборникът ще бъде включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Кръглата маса се организира в изпълнение на проект НФ1-2023 „Глобална икономика и бизнес“, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.