Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ проведе Студентско състезание на тема: „Контролът срещу икономическите злоупотреби“

На 14.12.2021 г. катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ проведе Студентско състезание на тема: „Контролът срещу икономическите злоупотреби“, с което откри новосъздадената Симулационна академична школа по контрол и анализ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Състезанието се проведе в онлайн формат и в него участваха 17 студента, селектирани в процеса на тримесечната подготовка. Включиха се студенти, обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма в специалностите: „Стопански и финансов контрол“; „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“, свързали се от България, Белгия и Дания.

Студентите симулационно бяха в ролята на участници в опити за измами от различни икономически сектори: банкови операции; изпиране на пари; офшорни сметки; ипотечни, инвестиционни и имотни измами; незаконна лихварска дейност; фалшифициране на пари и стоки, злоупотреби с данъци, осигуровки и социални помощи; корупционни схеми; фишинг атаки; финансови пирамиди; злоупотреби с обществени поръчки и със средства от Европейския съюз.

Приложен бе нов подход, при който се създава сценарий, отнасящ се за разкриване на точно определен тип икономическа злоупотреба. Вместо да се презентират систематизирани принципи и теоретични решения с информативен характер, студентите разработиха казуси от собствен опит, наблюдения и проучване на практически данни от контролни институции и журналистически разследвания.

Всеки участник представи казус, в който изведе риска от злоупотреба и аргументира правилния подбор на инструментариум за контрол, според приложимите законови разпоредби. Аргументираха се позиции за индикатори на икономически измами и възможностите за контрол върху лица с рисков профил и поведение.

Изведе се необходимостта от по-широко ползване способите на контрол и съчетаването им с мултидисциплинарен подход за превенция и пресичане на икономически злоупотреби.

Сертификат ще получи всеки класиран и участвал студент.

Грамота ще получат отличилите се в категориите:
1.            За комплексен теоретико-практически контролен подход в решението на симулационен казус за икономически злоупотреби:
               * Милена Иванова – СФК, 4 курс и Стефани Спасова – СФК, 4 курс;
               * Даниела Дончева – Финанси, 4 курс.
2.            За креативност и проблематичност на презентирания казус:
               * Валери Петров и Даниел Борисов – СФК, 4 курс;
               * Красимира Кръстева – СФК, 3 курс.
               * Петя Караиванова и Станислава Каменова – СК, 4 курс.
3.            За активно участие в организацията и провеждането на състезание:
               * Милена Иванова – СФК, 4 курс;
               * Стефани Спасова – СФК, 4 курс;
               * Сияна Петрова – СФК, 4 курс.
4.            Награда на публиката за убедителност и презентационни умения:
               * Кристияна Смилкова – СФК, 3 курс;
               * Румена Христанова – СФК, 3 курс;
               * Теодора Ибишева – СФК, 2 курс;
               * Руклийн Спасова – СФК – 3 курс.
Сертификатите, грамотите и поощрителните награди ще бъдат връчени при първа възможност за присъствено провеждане.