Катедра „Аграрна икономика” проведе посещение на студенти в реална работна среда

По инициатива на Европейската федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM Organics Europe Европейската комисия обяви официално 23 септември за Ден на биологичното земеделие. Основната идея е да се оценят тенденциите в потребителските изисквания, да се продължи повишаването на осведомеността за биологичното производство във веригата на доставки и определянето на нови цели за бъдещето на биологичното производство в Европа. Биологичното земеделие е устойчив вид селско стопанство, при който производството на храни се извършва в хармония с природата, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните.
По повод отбелязването на Деня на биологичното земеделие в ЕС катедра „Аграрна икономика” организира и проведе посещение на студенти от специалността в реална работна среда в търговския обект на фирма „Марико” в гр. Свищов. Мероприятието е част от събитията в Научния календар на катедра „Аграрна икономика” за 2023 г.

Ръководителят на катедрата – проф. д-р Марина Николова, представи управителя на фирмата – Владислав Николаев, като предприемач с иновативни идеи в съвременния агробизнес. Той запозна присъстващите с развитието на търговския обект, като сподели за трудностите при започване на своя бизнес и търсенето на подходящи производители на местни и регионални земеделски продукти, които да снабдяват магазина с качествени, здравословни и екологосъобразни продукти с ясен произход. По думите на В. Николаев, устойчивото и екологосъобразно производство на безопасна и качествена храна става все по-голямо предизвикателство, като нейния обхват непрекъснато се увеличава. Интересът на потребителите към такива продукти и храни продължава да расте, тъй като стават все по-информирани и взискателни относно тяхното качество и безопасност.
Студентите имаха възможност да дегустират и да се убедят във вкусовите качества на предлаганите продукти – сини сливи, грозде, ябълки, мед и различни видове вина, като особено бяха очаровани от течен шоколад, произведен от орехи без захар.

Владислав Николаев сподели своята идея за изграждане на екологично чисти, монокултурни устойчиви стопанства в община Свищов, в които посетителите имат възможност да се запознаят с устойчиви практики и местно предприемачество, като съчетават учене, работа, спорт и забавление сред природата.
След дегустацията студентите зададоха множество въпроси, на които получиха изчерпателни отговори и останаха изключително удовлетворени от организираното посещение във фирмата, като всички се убедиха в бъдещето на биологичните продукти и предимствата на устойчивото производство в съвременните земеделски стопанства.