Кариерен форум за ученици, студенти и възпитаници на Стопанска академия

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Кариерен център
организира
втори онлайн кариерен форум за 2022/23 г.
за ученици, студент и възпитаници на Стопанска академия
          на тема „Обучението по ИКОНОМИКА, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ и кариерното развитие“
          ключови понятия: кариерна консултация, икономика, администрация и управление

Кариерният център при Стопанска академия поставя началото на провеждане на серия от онлайн кариерни форуми, които ще представят различни теми свързани с кариерната реализация, чийто фокус са ученици, студенти и възпитаници на Стопанска академия.
Вторият онлайн кариерен форум ще предостави информация за дейностите на Кариерния център, в които може да се включат ученици, студенти и възпитаници на Стопанска академия.

Лектори:

  • Димка Генчева, кариерен консултант
  • Ангелина Христова, студент в ОКС „бакалавър“, специалност „Аграрна икономика“
  • Иван Йорданов, студент в ОКС „магистър“, МП „Финансов мениджмънт“

 

Дата на събитието: 10 януари 2023 г. от 16:30 ч.

Линк за регистрация от ТУК 

Подробна информация за форумите:

  • учениците може да следят от сайта на Стопанска академия в подраздел „Календар“ в полето „Ученически състезание и кариерни форуми“ на следния линк ТУК  
  • студентите и възпитаниците може да следят в раздел „Студентски ресурси“, пораздел „Кариерно развитие“ в полето „Актуално“ на следния линк ТУК  

Участниците ще получат електронен сертификат, който им дава право за участие във финален годишен обучителен семинар.

Линк за онлайн стаята на Кариерния център ТУК 

За контакти:
Димка Генчева, Кариерен консултант,
e-mail: career@uni-svishtov.bg
Тел.: 0631/66 437
Кариерен център
при Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов
https://www.uni-svishtov.bg
@tsenovacademy - Facebook | Instagram
Tsenov Academy -Viber | WhatsApp | Telegram
Фейсбук страницата на Кариерния център: https://www.facebook.com/ackkvo