Кариерен форум за ученици и студенти с фокус предприемачеството и кариерното развитие

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Кариерен център
организира
трети онлайн кариерен форум за 2022/23 г.
за ученици, студент и възпитаници на Стопанска академия

на тема „Предприемачеството и кариерното развитие на младите хора – новата вълна предприемачи на 21-ви век“

Кариерният център при Стопанска академия поставя началото на провеждане на серия от онлайн кариерни форуми, които ще представят различни теми свързани с кариерната реализация, чийто фокус са ученици, студенти и възпитаници на Стопанска академия.

Третият онлайн кариерен форум ще бъде на тема с акцент ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.

Лектори:

  • Доц. д-р Искра Пантелеева, Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация"
  • Лорена Петрова, студент в ОКС „Бакалавър“, специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
  • Диана Славова, студент в ОКС „Бакалавър, специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"

Дата на събитието: 18 януари 2023 г. от 16:30 ч.

Линк за регистрация от ТУК  

Подробна информация за форумите:

  • учениците може да следят от сайта на Стопанска академия в подраздел „Календар“ в полето „Ученически състезание и кариерни форуми“ на следния линк ТУК  
  • студентите и възпитаницитена Стопанска академия може да следят в раздел „Студентски ресурси“, пораздел „Кариерно развитие“ в полето „Актуално“ на следния линк ТУК  

Участниците ще получат електронен сертификат, който ще дава право за участие във финален годишен обучителен семинар.

Линк за онлайн стаята на Кариерния център ТУК

За контакти:
Димка Генчева, Кариерен консултант,
e-mail: career@uni-svishtov.bg
Тел.: 0631/66 437
Кариерен център
при Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов
https://www.uni-svishtov.bg