Каргил България търси младши специалисти


Cargill, участник в "Национални дни на кариерата" в Свищов през 2018 г., са в процес на подбор за младши специалисти.
Обявите за съответните позиции може да отворите на следните линкове: