КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021


Уважаеми кандидат-студенти,
информираме ви, че считано от 20 януари 2021 година, стартира приемът на документи за кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов в:
За повече информация:
Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
0631/ 66 225, 66 226, 66 227, 66 234
е-mail: ksk@uni-svishtov.bg

Център за дистанционно обучение 
тел. 0882 637403
0631/66 403
е-mail: dl@uni-svishtov.bg