Изследователска мобилност в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер (Германия)


Уважаеми докторанти,
Центърът за международна дейност Ви информира за възможността да реализирате изследователска мобилност в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер (Германия). Легитимният срок на мобилността е между 1 и 3 месеца. Одобрените участници ще получат грант за покриване на разходите за транспорт и настаняване.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 22 септември 2019 г.

Образците на документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Образец на писмена оценка.

Повече информация относно изследователската мобилност може да получите на следния уеб адрес:
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/projekte/vip/Foerderlinien/Aktuelle-Ausschreibungen/VIP_2_-Ausschreibung-Incomings_eng_2019.pdf