Изплащане на стипендии за м.Май 2020 г.


Уважаеми студенти,
На 20.05.2020 год. (сряда) е извършен превод на стипендии за месец май на учебната 2019/2020 год. по заявените от Вас индивидуални сметки.