Изплащане на стипендии за м.Март 2020 г.


Уважаеми студенти,
На 15.04.2020 год. (сряда) е извършен превод на стипендии за месец март  на учебната 2019/2020 год. по заявените от Вас индивидуални сметки.