Изплащане на стипендии за м.Декември 2019 г.


Уважаеми студенти,
На 11.12.2019 год. (сряда) е извършен превод на стипендии за месец декември на учебната 2019/2020 год. 
Стипендиите ще бъдат по заявените индивидуални сметки на студенти на 12.12.2019 год. (четвъртък)!