Избраха деканите на четирите факултета за новия управленски мандат 2024-2028 г. в Свищовската академия

На заседания на Общите събрания на четирите факултета в Стопанска академия „Д. А. Ценов” бяха избрани деканите за новия управленски мандат 2024-2028 г.

Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг” стана доц. д-р Ваня Григорова – преподавател в катедра „Маркетинг” и член на редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”.

 

За декан на факултет „Производствен и търговски бизнес” бе избран проф. д-р Любчо Варамезов – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в предходния мандат и член на редакционния съвет на Електронно списание „Диалог”.
 

Членовете на Общото събрание на факултет „Стопанска отчетност” избраха за декан доц. д-р Маргарита Шопова – преподавател в катедра „Статистика и приложна математика” и член на редакционния съвет на Годишник на СА „Д. А. Ценов”.
 

Доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.- ректор в предходния управленски мандат, бе избран за декан на факултет „Финанси”. Той е преподавател в катедра „Застраховане и социално дело” и зам.-главен редактор на Електронно списание „Диалог”.

Новите декани встъпиха в длъжност веднага след избирането им. Предстои провеждането на избори за ръководители на 18-те катедри в Свищовското висше училище.