5.9.2013

Институтът по икономика на промишлеността при НАН на Украйна и Луганският национален университет обявяват, че набират публикации за списанието „Икономически вестник на Домбас“. Желаещите да изпратят публикация за участие могат да предадат своя ръкопис на български език до 25.09.2013 г. в ЦМСП с оглед с оглед необходимостта от предварително научно рецензиране.
Подробна информация за изданието може да намерите на: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/electronversions.htm