5.9.2013

Приазовският държавен технически университет, Мариупол, Украйна, с който Стопанска Академия има подписан договор за сътрудничество, набира публикации за сборник научни трудове „Теоретични и практически аспекти на икономиката и интелектуалната собственост“. Желаещите да изпратят публикация за участие могат да предадат своя ръкопис на български език до 25.09.2013 г. в ЦМСП с оглед необходимостта от предварително научно рецензиране.
Подробна информация за изданието може да намерите на адрес: http://journals.uran.ua/index.php/225-6407