29.5.2003

Уважаеми колеги,
Предоставяме ви информация за финансиране на изследователски проекти в областта на социалните науки за страните от Югоизточна Европа от страна на Австрийското правителство и Световната банка. Срокът за представяне на проектите по пощенско клеймо е 1 юли 2003 г...