29.4.2009

Покана за участие на студенти и преподаватели в мобилност по програмата LLP /Erasmus  през академичната 2009/2010


Център „Международно сътрудничество и проекти” информира за възможности по програма “ЕРАЗЪМ” за:

  1. Студентска мобилност с цел обучение в чуждестранен университет;
  2. Студентска мобилност с цел практика в чужбина – АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИНКА........;
  3. Преподавателска мобилност с цел преподаване в чуждестранен университет;
  4. Мобилност на академичен и неакадемичен състав с цел обучение или практика.

        За повече информация и за кандидатстване е необходимо да се подаде молба до офиса, който се намира в Блок №2. 

Подробно