28.3.2006

Програма “Международна парламентарна практика” (IPP) ще проведе германският Бундестаг съвместно със Свободния Университет в Берлин, “Александър фон Хумболт” Университет и Техническия университет в Берлин.
Парламентарната практика е с продължителност от 1 март до 31 юли 2007г.
Срокът за подаване на документите в българското Народно събрание и едно копие до Посолството на Федерална република Германия е до 31 май 2006г.
Конкретните изисквания за получаване на стипендия, процедурата за кандидатстване, както и формулярите за кандидатстване, могат да бъдат прочетени на следният интернет адрес : www.bundestag.de/ipp или в Офис “Международни връзки и проекти” – координатор Димка Костадинова