28.3.2005

Уважаеми колеги,
През юни 2006 г. в Европейския университет в Санкт Петербург се организира регионален семинар за модерно обучение по приложна макроикономика, в който ще се четат три или четири курса по следните направления: ...