27.3.2017

Уважаеми студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“,
Заповядайте на Информационен ден по програма „Еразъм+“, който ще се проведе на 04.04.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в коктейл-клуб „Салве“. По време на събитието ще бъдат обсъдени въпроси относно възможностите за провеждане на студентска мобилност с цел обучение и практика в чужбина.