26.6.2003

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
В ОФИС МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И ПРОЕКТИ Е ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИ - БАКАЛАВРИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР В УНИВЕРСИТЕТИТЕ МЮНХЕН, ХАМБУРГ И БЕРЛИН. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КУРСОВЕ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ КАРАТ ДВУМЕСЕЧЕН СТАЖ В НЕМСКА ФИРМА.
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТАЗИ СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА СЕ НАМИРА НА ТАБЛОТО НА ОФИСА В АКАДЕМИЯТА.