26.4.2004

Уважаеми колеги,
Във връзка с 35 годишнината на Търговския факултет на Икономическия факултет в Братислава, Словакия е организирана международна научна конференция на тема “Бизнес предприемачество и маркетинг в новата европейска икономическа среда”(Business Entrepreneurship and Marketing in the New European Economic Area), която ще се състои на 7-8 октомври 2004 г. в сградата на кооперативния институт в Можмировце близо до Нитра, който е партньор на Търговския факултет.
Таксата за участие се поема от Търговския факултет. Подробности за конференцията можете да получите от офис “МВ и Проекти” към СА.
От офиса