24.4.2007

АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ
Информация за процедурата за кандидатстване, както и формулярите за кандидатстване, могат да бъдат прочетени на следните интернет адреси:
www.aso.zsi.at/bul/stipbg.html
http://www.aso.zsi.at/attach/NewInfoWebsidepdf.pdf
или в Офис “Международни връзки и проекти” – координатор Димка Костадинова