23.9.2003

Уважаеми колеги,
Предлагаме ви текущата програма на Европейския ден на предприемача http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ede/), който се организира от СУ и столична община с подкрепата на ЕС и други организации. Специално внимание е отделено на университетите и студентското обучение в дискусията, която ще се проведе на 9 октомври от 18 ч. в аулата на СУ.
Офис `МВ и проекти`