22.8.2014

Уважаеми колеги,
Университетът "Шота Руставели" в Батуми, Грузия предлага на преподавателите от Стопанска Академия  "Д. А. Ценов"- Свищов да публикуват научни статии в областта на икономическите и бизнес науки в техния журнал за научни изследвания по силата на сключен двустранен договор между двете институции.
За повече информация и контакти: info@bsu.edu.ge