21.11.2013

Уважаеми колеги,
Икономическият факултет на Донецкия университет кани за участие преподавателите от СА в ежегодния Светогорски семинар с международно участие, който ще се проведе в периода 31 януари - 2 февруари 2014 г.

Срок за подаване с цел научна редакция и селекция на докладите до 5 декември 2013.
За повече информация, свързана с организацията на конференцията вижте следния линк: