2.10.2017

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение между програмни държави (КА103) и мобилност на персонал с цел преподаване между партниращи държави (КА107) през летен семестър на академичната 2017/2018. Списък с висшите училища от партниращи държави (КА107), за които можете да кандидатствате е на разположение ТУК.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • заявление (по образец);
  • автобиография (по образец на Европас);
  • езиков паспорт (по образец на Европас);
  • докладна записка на пряк ръководител;
  • декларация по ЗЗЛД;
  • споразумение за мобилност.

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

 

Краен срок за подаване на документи: 27 октомври 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.