20.11.2003

Фондация `Организационна подкрепа` в партньорство с Фондация `Помощ за благотворителността в България` обявяват обучително-консултативна програма `Укрепване на капацитета на български нестопански организации, работещи с млади хора`. Програмата стартира на 17 ноември 2003 г. и ще продължи една...