19.5.2017

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване в чуждестранни висши училища извън ЕС и ЕИП (програма „Еразъм+“, КД 107) през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • заявление (по образец);
  • автобиография (по образец на Европас);
  • езиков паспорт (по образец на Европас);
  • докладна записка на пряк ръководител (с изходящ номер от ДАО);
  • декларация по ЗЗЛД (по образец);
  • споразумение за мобилност (образец MA for teaching - SI - KA107.docx)

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи (електронно и на хартиен носител): 30 юни 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация за университетите, за които може да кандидатствате,
вижте
тук.

За повече информация относно регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

 

Project No: 2016-1-BG01-KA203-023754
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.