17.11.2003

Уважаеми колеги-студенти,
Предоставяме ви информация за представяне на проекти за транс-гранично студентско сътрудничество по програмата HESP на Отворено общество за 2004 г.