16.5.2017

Уважаеми колеги,
В навечерието на 10-ата годишнина от присъединяването си към програма „Еразъм+“ Стопанска академия регистрира най-големия си успех. Проектното предложение на Академията по програма „Еразъм+“ за академична мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи страни е одобрено за финансиране. Бюджетът на проекта е в размер 204 740 евро. В допълнение към другите два по-рано спечелени проекти по КД 103 и КД 107 на програма „Еразъм+“, общият размер на безвъзмездното финансиране на Академията за академичната 2017/2018 г. се оценява на 329 906 евро.

През предстоящата 2017/2018 учебна година ще бъдат осъществени мобилности на студенти и персонал с 26 висши училища от Република Корея, Тайван, Виетнам, Южна Африка, Руска федерация, Украйна, Молдова, Армения, Узбекистан, Грузия, Сърбия, Черна Гора, Албания, Мароко, Палестина и Египет. Студентите, преподавателите и служителите могат да се възползват и от разширената партньорска мрежа на Академията с висши училища от програмни страни, които към м. май 2017 г. възлизат на 64. През академичната 2017/2018 година Стопанска академия очаква да бъде домакин на 29 студенти и 29 преподаватели по входяща мобилност. От възможностите за мобилност ще могат да се възползват 62 преподаватели и служители и 26 студенти и докторанти на Академията. Като член на консорциума АПАО, Стопанска академия осигурява и допълнителни 10 бройки за студентска мобилност с цел практика.

 

Център за международна дейност/ Еразъм+ офис