16.3.2004

Уважаеми колеги,
получено е следното писмо от Посолството на ФРГ. Заинтересованите могат да се обърнат на посочения адрес. Формуляри са на разположение и в офис “МВ и Проекти”...